Δημοσίευση: 18.01.2020

Καθυστερεί η Σουηδία τις μεταρρυθμίσεις στα τυχερά παιχνίδια

" η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχουν οι αναθεωρημένοι νόμοι μετά το άνοιγμα της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών"

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια προσπαθεί ώστε κράτη μέλη να προσαρμοστούν με την κοινοτική νομοθεσία που αφορά τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια ώστε να εφαρμόζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού αλλά και να τηρούνται τα πλαίσια που πρέπει να υπάρχουν ώστε να προστατεύονται οι παίκτες. 

Στην Ελλάδα αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και δραστηριοποιούνται πολλά online casino όπως είναι το Bet8 Casino με νόμιμη άδεια λειτουργίας και μεγάλη συλλογή από τυχερά παιχνίδια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγο καιρό είχε καταθέσει προσφυγή κατά της Σουηδίας για ορισμένους κανόνες που έπρεπε να αλλάξει ώστε να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς. Η παραπομπή όμως της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Η σουηδική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι νόμοι που θα μεταρρυθμίσουν την αγορά των τυχερών παιχνιδιών θα γίνουν μετά τα μέσα του 2015.

Η πλευρά της ευρωπαϊκής χώρας δήλωσε ότι το κοινοβούλιο έχει επικεντρωθεί σε θέματα του προϋπολογισμού με τον υπουργό της Δημόσιας Διοίκησης να αναφέρει ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι σε αναμονή καθώς υπάρχουν πιο σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα θέματα του προϋπολογισμού που πρέπει να επιλυθούν. 

Επίσης τόνισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχουν οι αναθεωρημένοι νόμοι μετά το άνοιγμα της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα. Η επιτροπή που ελέγχει την αγορά των τυχερών παιχνιδιών ήδη προσπαθεί με τις διαφημίσεις των τυχερών παιχνιδιών που υπάρχουν από εταιρίες και έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας στην χώρα.