Δημοσίευση: 28.01.2020

Αύξηση τζίρου στην Intralot

" εταιρία είχε τζίρο για το περασμένο έτος 1.900 εκατομμύρια Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% από το προηγούμενο έτος. Τα ταμειακά διαθέσιμα της βρίσκονται στα περίπου 100 εκατομμύρια Ευρώ"
Bet8 Small Logo
Η Intralot είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής τυχερών παιχνιδιών και λοταρίας σε παγκόσμιο επίπεδο που είναι ελληνικών συμφερόντων και στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μόνο σε επίγεια τυχερά παιχνίδια και πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014 δείχνοντας σημαντική αύξηση στα έσοδα της.

Τα online casino που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα όπως είναι το Bet8 Casino δεν χρησιμοποιούν τα τυχερά παιχνίδια της αλλά πολλές άλλες εταιρίες της βιομηχανίας την επιλέγουν και έχει κερδίσει σε πολλές χώρες διαγωνισμούς για τη διεξαγωγή διάφορων τυχερών παιχνιδιών ή την υποστήριξη τους με τις πλατφόρμες λογισμικού που διαθέτει.

Η εταιρία είχε τζίρο για το περασμένο έτος 1.900 εκατομμύρια Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% από το προηγούμενο έτος. Τα ταμειακά διαθέσιμα της βρίσκονται στα περίπου 100 εκατομμύρια Ευρώ ενώ το χρέος που είχε μειώθηκε κατά περίπου 20 εκατομμύρια Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων της μειώθηκαν κατά 10% φτάνοντας στα περίπου 180 εκατομμύρια Ευρώ με τα καθαρά κέρδη να αγγίζουν τα 50 εκατομμύρια Ευρώ. 

Παρά τις απώλειες που σημειώθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας δήλωσε ότι η εταιρία έχει επικεντρωθεί στην αύξηση του τζίρου ώστε να την χρησιμοποιήσει για την επέκταση της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα ανάφερε: Το 2014, η Intralot παρέδωσε ένα σύνολο αποτελεσμάτων που επικεντρώθηκε στις ταμειακές ροές που οδηγούν στην βελτίωση της καθαρής θέσης του χρέους της κατά 20 εκατομμύρια Ευρώ και την ίδια στιγμή αύξησε της παραγωγή της και διατήρησε τα κέρδη προ φόρων.

Καθώς η βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών υφίσταται σημαντικές ρυθμιστικές και τεχνολογικές αλλαγές, μεγάλες συγχωνεύσεις και μία μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τον τελικό καταναλωτή, η Intralot κατά τη διάρκεια του 2014 προχώρησε σε αναδιοργάνωση της δομής της και της στρατηγικής της έτσι ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις του κλάδου της.»