Δημοσίευση: 06.04.2019

Νέα παράταση για το διαγωνισμό του επίγειου καζίνο Ελληνικό

Ο διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας του επίγειο καζίνο Ελληνικό έχει εξελιχθεί διαφορετικά από ότι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Παράγοντες της αγοράς είχαν προβλέψει αυτήν την εξέλιξη καθώς το μέγεθος του έργου είναι τεράστιο και το χρονικό όριο που είχε θέσει η Αρχή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ήταν μικρό για τη δημιουργία των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Τα online casino, όπως είναι το King Solomons Casino, που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στη χώρα μας, γνώριζαν ότι αυτός ο διαγωνισμός θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια.

Έτσι λοιπόν, μετά από αίτημα των εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό η Ε.Ε.Ε.Π. έδωσε νέα παράταση στην προθεσμία υποβολή των προσφορών για το τέλος Ιουνίου. Να τονίσουμε ότι η νέα ημερομηνία δόθηκε πριν να αποφασιστεί η ημερομηνία των εθνικών εκλογών και υπάρχει περίπτωση για νέα παράταση αλλά μόνο για να μην υπάρχει πρόβλημα με την νομοθεσία.

Η παράταση των δύο μηνών που υπάρχει μέχρι στιγμής δείχνει ότι οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι πλήρως καταρτισμένες και ανταγωνιστικές ανάμεσα τους και θα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση τους μέχρι να αποφασίσει η Ε.Ε.Ε.Π. τον ανάδοχο.   Μετά σίγουρα θα υπάρξουν ενστάσεις και αναμένεται ένα ακόμη μεγάλο διάστημα να περάσει μέχρι να απορριφθούν ή όχι.